Becker
AKTUALIZACJE
Akcesoria
GWARANCJA
Kontakt
 


Procedura gwarancyjna przenośnych urządzeń nawigacyjnych BECKER   

Procedura obejmuje wszystkie urządzenia, które trafiły do klienta z wypełnioną kartą gwarancyjną. Uszkodzony sprzęt podlegający gwarancji powinien zostać wysłany wraz z opisem usterki i kartą gwarancyjną na adres serwisu:  

                                   AUTO RADIO SERWIS HENRYK ULIŃSKI
                                               ul. OSTROROGA 24D
                                               01-163 WARSZAWA
                                                tel. 022 632 22 81
 

    Przesyłek na koszt serwisu można dokonywać jedynie za pośrednictwem
firmy kurierskiej DHL nr klienta 1288032 (informacje o firmie www.dhl.pl )
    Po dokonaniu przez serwis ekspertyzy usterka zostaje zakwalifikowana jako: gwarancyjna, nie podlegająca gwarancji lub nie potwierdzona (brak opisanej usterki).
    W przypadku uznania usterki gwarancyjnej w ciągu 14 dni sprzęt zostanie wymieniony na nowy i wysłany na koszt serwisu do klienta.
    W przypadku braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji, klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

 
Top